Στελέχη

1. Διευθυντής, Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Ζάβρας

2. Επικ. Καθηγητής, Χρήστος Σαλάκος

 

Επικοινωνία: 210-5831299

Νοσηλευτική στάση: 210-5931282