Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής: Καθηγητής Π.Ι. Παπαγγελόπουλος