Εκπαιδευτικό Έργο

Διδάσκοντες:

 • Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος, Καθηγητής
 • Παναγιώτης Ν. Σουκάκος, Ομότιμος Καθηγητής
 • Δημήτριος Στ. Κορρές, Ομότιμος Καθηγητής
 • Αριστείδης Β. Ζούμπος, Ομότιμος Καθηγητής
 • Γεώργιος Σάπκας, Ομότιμος Καθηγητής
 • Όλγα Σαββίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κωνσταντίνος Σουλτάνης, Αναπλ.Καθηγητής
 • Ανδρέας Μαυρογέννης, Αναπλ.Καθηγητής
 • Δημήτριος Μαστρόκαλος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βασίλειος Κοντογεωργάκος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κουλουβάρης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δημήτριος Κούλαλης, Λέκτορας
 • Ελευθερία Μετάνια, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ

Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης "Παναγιώτης Ν.Σουκάκος" (www.orec.gr)