Ειδικά Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία

A/A Ονομασία Ιατρείου Ιατρός Ημέρα
1 Ιατρείο Μυοσκελετικών Όγκων Καθηγητής Π. Παπαγγελόπουλος Τετάρτη
2 Ιατρείο Επανορθωτικής Χειρουργικής Ενηλίκων Καθηγητής Π. Παπαγγελόπουλος Τετάρτη
3 Ιατρείο Χεριού και Χεριού- Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής Αναπλ. Καθηγήτρια Ολ. Σαββίδου Τετάρτη
4 Ιατρείο Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων Επικ. Καθηγητής Δ. Μαστρόκαλος Δευτέρα
5 Ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης Καθηγητής Π. Παπαγγελόπουλος Τετάρτη
6 Ιατρείο Ορθοπαιδικής Παθολογίας Αν.Καθηγητής Α. Μαυρογένης Παρασκευή
7 Ιατρείο Χεριού και Χεριού - Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής Επικ.Καθηγητής  Β. Κοντογεωργάκος Δευτέρα
8 Ιατρείο Επανορθωτικής Χειρουργικής Ενηλίκων Επικ.Καθηγητής Π. Κουλουβάρης Παρασκευή
9 Ιατρείο Οστεοπόρωσης Επιμ.Α' ΕΣΥ Ελ. Μετάνια Τετάρτη