Προσωπικό

Διευθυντής: Γ. Παπαγγελόπουλος, Καθηγητής

Ιατροί:

  • Όλγα Σαββίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • Κωνσταντίνος Σουλτάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Ανδρέας Μαυρογένης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Δημήτριος Μαστρόκαλος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Βασίλειος Κοντογεωργάκος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Παναγιώτης Κουλούβαρης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Ελευθερία Μετάνια, Επιμελήτρια A΄ ΕΣΥ

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια

  • Πέρσα Αθανασοπούλου