Ερευνητικό Έργο

Δημοσιευμένες πλήρεις πρωτότυπες εργασίες 55 
(
210 νεες citations)
Δημοσιευμένες περιλήψεις , επιστολές , αναφορές 18
Κεφάλαια σε βιβλία και δημοσιευμένες διατριβές 17
Υποτροφίες στο εξωτερικό 5
Βραβεία στην Ελλάδα 3
Βραβεία στο εξωτερικό 5

1. Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE, Chamogeorgakis T, Rokkas CK, KariouMA, Swistel DG. Should Vein Grafts Be Used in Patients with Low Left Ventricular Ejection Fraction and Coronary Artery Bypass? Database manuscript

2. Toumpoulis IK, Kostopanagiotou G, Anagnostopoulos CE, Swistel DG, Hillel Z, Chamogeorgakis T, Angouras D, Georgiannakis E, Rokkas CK. Independent Predictors For Long-Term Mortality In Patients With Prolonged Cardiopulmonary Bypass Time After Cardiac Surgery. Database manuscript

3. Mastoraki S, Anagnostopoulos CE, Rokkas CK, Chamogeorgakis TP, Aroni K, Papalois A, Mastoraki A, Toumpoulis IK. Effects of Simvastatin on abdominal aneurysm formation in a rabbit experimental model. Experimental manuscript

4. Toumpoulis IK, Mastoraki S, Anagnostopoulos CE, Collin P, Rokkas CK, Chamogeorgakis TP, Papalois A, Tilson MD. Effects of AneuMastat on abdominal aneurysm formation in a rabbit experimental model. Experimental manuscript

5. Georgiannakis E, Anagnostopoulos CE, Toumpoulis IK. The effects of vitamin C and L-Carnitine on new onset postoperative atrial fibrillation after on-pump cardiac surgery: a prospective double-blind controlled randomized study. Protocol running

6. Tsakali A, Anagnostopoulos CE, Toumpoulis IK. Quality of life, risk stratification and midterm survival in patients undergoing cardiac surgery. Protocol running

7. Toumpoulis IK, Kostopanagiotou G, Anagnostopoulos CE, Chamogeorgakis TP, Rokkas CK, Angouras DC Kariou MA, Swistel DG. Risk Factors for Stroke and Long-term Survival after Coronary Artery Bypass Grafting. Database manuscript submitted for publication

8. Themistokles P. Chamogeorgakis,Constantine E. Anagnostopoulos , GeorgiaKostopanagiotou, Faiz Y. Bhora , Ioannis K. Toumpoulis, Emmanouil N. Georgiannakis, Andy Nabong, Theodossios Dosios , Louis B. Harrison, Cliff P. Connery: Does anemia affect outcome after lobectomy or pneumonectomy in early stage lung cancer patients who have not received neo-adjuvant treatment? Submitted for publication at the European Journal for Cancer Care

Themistokles P. Chamogeorgakis, Cliff P Connery, Faiz Y Bhora, Andy Nabong, Thoracoscore predicts midterm mortality in patients undergoing thoracic surgery. Submitted for publication at Journal Thoracic and Cardiovascular surgery Ioannis Toumpoulis

“Prevention of ischemic spinal cord injury after descending thoracic aortic occlusion using the novel method of ischemic preconditioning”, National and Kapodistrian University of Athens, KAPODISTRIAS Research program # 70/4/8216 (2006) €1,500.

(a) Prevention of neurologic deficits after thoracic aortic surgery. (b) Experimental models of aortic (abdominal and thoracic) aneurysms. (c) Genetic analysis of human thoracic and abdominal aortic specimens” The project is co-funded by the European Social Fund and National Resources – (EPEAEK II) PYTHAGORAS II, Research program # 70/3/7962 (2005-2007) €50,000.
(b) “The effect of EGCg (green tea compound) on thoracic and abdominal aortic aneurysm formation in a rabbit experimental model”, National and Kapodistrian University of Athens, KAPODISTRIAS Research program (2007) €9,000 – Pending.
“The role of N-Acetyl-L-Cysteine in ischemia-reperfusion injury in a porcine lung experimental model” National and Kapodistrian University of Athens, KAPODISTRIAS Research program (2007) €1,800.

2006-2007 St. Jude Inc. Travel and research and Clinical support for new UniversityAthens Cardiac Surgery Program ~Εu 45,000. 2006-2007 of

Ειδικά χρήζουν ιδιαίτερης μνείας :

Υποτροφίες στο εξωτερικό – Ειδική έμμισθη υποτροφία (USD $75.000) ενός έτους σταΠανεπιστήμια Harvard, Stanford και Columbia (I.K.Τούμπουλης – American Association for Thoracic Surgery – Evarts. A. Graham Memorial Traveling Fellowship)

Το αρθρο:

“Preoperative prediction of long-term survival following coronary artery bypass grafting in patients with low left ventricular ejection fraction. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2005;129:314-321” authors: DeRose JJ, Toumpoulis IK, Balaram SK, Ioannidis JP, Belsley S, Ashton RC, Swistel DG, Anagnostopoulos CE

ελαβε ενα απο τα «τεσσερα βραβεια για το πιο πολυτιμο θεμα» (“four most valuabletopic award”) που θα επηρεασουν το μελλον των ειδικων στις καρδιαγγειακες νοσους . Journal of the American College of Cardiology 2006;47:2094-2107: The Year in Cardiovascular Surgery

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ:

1.Kouchoukos NT, Masetti P, Rokkas CK, et al.
Hypothermic cardiopulmonary bypass and circulatory arrest for operations on the descending thoracic and thoracoabdominal aorta
ANNALS OF THORACIC SURGERY 74 (5): S1885-S1887 NOV 2002
Times Cited: 17

2.Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE, Drossos GE, Malamou-Mitsi VD, Pappa LS, Katritsis DG
Early ischemic preconditioning without hypotension prevents spinal cord injury caused by descending thoracic aortic occlusion JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 125 (5): 1030-1036 MAY 2003
Times Cited: 16

3.Katritsis DG, Ellenbogen KA, Panagiotakos DB, Giazitzoglou E, Karabinos I, Papadopoulos A, Zambartas C, Anagnostopoulos CE.

Ablation of superior pulmonary veins compared to ablation of all four pulmonary veins.

J Cardiovasc Electrophysiol 2004;15:641-5

Times Cited: 7

4.Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE, DeRose JJ, et al.
European system for cardiac operative risk evaluation predicts long-term survival in patients with coronary artery bypass grafting
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 25 (1): 51-58 JAN 2004
Times Cited: 16

5.Toumpoulis IK, Papakostas JC, Matsagas MI, Malamou-Mitsi VD, Pappa LS, Drossos GE, DeRose JJ, Anagnostopoulos CE.
Superiority of early relative to late ischemic preconditioning in spinal cord protection after descending thoracic aortic occlusion
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 128 (5): 724-730 NOV 2004 Times Cited: 9

6.Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE.

Can EuroSCORE accurately predict long-term outcome after cardiac surgery?
Nature Clin Pract Cardiovasc Med. 2005 Dec;2(12):620-1.
7.Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE, Derose JJ Jr, Swistel DG.

The impact of deep sternal wound infection on long-term survival after coronary artery bypass grafting.
Chest. 2005 Feb;127(2):464-71. Times Cited: 10

8.DeRose JJ Jr, Toumpoulis IK, Balaram SK, Ioannidis JP, Belsley S, Ashton RC Jr, Swistel DG, Anagnostopoulos CE. Preoperative prediction of long-term survival after coronary artery bypass grafting in patients with low left ventricular ejection fraction.J Thorac Cardiovasc Surg. 2005 Feb;129(2):314-21. Times Cited: 6

9.Mitropoulos FA, Odim J, Marelli D, Karandikar K, Gjertson D, Ardehali A, Kobashigawa J, Laks H Outcome of hearts with cold ischemic time greater than 300 minutes. A case-matched study
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 28 (1): 143-148 JUL 2005
Times Cited: 4

10.Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE, Katritsis DG, et al.
The impact of preoperative thrombolysis on long-term survival after coronary artery bypass grafting
CIRCULATION 112 (9): I351-I357 Suppl. S AUG 30 2005

11.Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE, Swistel DG, et al.
Does EuroSCORE predict length of stay and specific postoperative complications after cardiac surgery?
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 27 (1): 128-133 JAN 2005
Times Cited: 12

12.Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE, Ioannidis JP, Toumpoulis SK, ChamogeorgakisT, Swistel DG, DeRose JJ. The importance of independent risk-factors for long-term mortality prediction after cardiac surgery
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 36 (9): 599-607SEP 2006

13. Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE, Balaram SK, Rokkas CK, Swistel DG, Ashton Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2006;131:343-351. RC, DeRose JJ. Assessment of independent predictors for long-term mortality between women and men following coronary artery bypass grafting: Are women different than men? Times cited: 2

14.Ananiadou OG, Bibou K, Drossos GE, Charchanti A, Bai M, Haj-Yahia S, Anagnostopoulos CE, Johnson EO. Effect of profound hypothermia during circulatory arrest on neurologic injury and apoptotic repressor protein Bcl-2 expression in an acute porcine model. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2007;133:919-926.

15.Mitropoulos FA, Kanakis M, Vlachos AP, et al.
Congenitally corrected transposition of the great arteries: Surgical repair in adulthood
ANNALS OF THORACIC SURGERY 83 (2): 672-674 FEB 2007