Διοικητικό Έργο

Ετοιμασία και αποστολή πρωτοκόλλων και εγγράφων αναφορικά με την έναρξη Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ενέργειες και εκλογή παμψηφεί (Ιούνιος και Ιούλιος 2004): Επικ. Καθηγητής Χ. Ρόκκας (Κ/Χ), Λέκτορες: Φ. Μητρόπουλος (Κ/Χ), Δ. Αγγουράς (Κ/Χ) και Θ. Χαμογεωργάκης (Θ/Κ)

Πρόεδρος Επιτροπών Υπουργείου Υγείας # 2