Αντικείμενα

  • Στεφανιαία παράκαμψη – στεφανιαία παράκαμψη χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (off-pump CABG) - στεφανιαία παράκαμψη υψηλού κινδύνου (επί ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας κλπ)
  • Χειρουργική των βαλβίδων – χειρουργική διόρθωση (βαλβιδοπλαστική) της μιτροειδούς – Εμφύτευση διαδερμικών αορτικών βαλβίδων δια της μηριαίας αρτηρίας και της κορυφής της αριστερής κοιλίας (transfemoral / transapical catheter-based aortic valve replacement)
  • Χειρουργική της αορτής, συμπεριλαμβανομένης χειρουργικής του αορτικού τόξου, θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα και σύμπλοκες επεμβάσεις και επανεπεμβάσεις
    Χειρουργική της καρδιακής ανεπάρκειας (επαναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας, εμφύτευση συσκευών μηχανικής υποστήριξης)
  • Χειρουργική της κολπικής μαρμαρυγής
    Επεμβάσεις γενικής (μη καρδιακής) θωρακικής χειρουργικής
  • Ελάχιστα επεμβατική καρδιοθωρακική χειρουργική