Εκπαιδευτικό Έργο

Τα εκπαιδευτικά μαθήματα της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ακολουθώντας μία παράδοση ετών έχουν σαν κύριο σκοπό την εκπαίδευση κυρίως των φοιτητών αλλά και των ειδικευόμενων ιατρών της κλινικής. To έργο αυτό επιτελείται με τη διδασκαλία του μαθήματος της Χειρουργικής Παθολογίας Ι και ΙΙ του 7ου και 8ουου και 12ου Κάθε Ακαδημαϊκό έτος η Κλινική εκπαιδεύει περίπου 200 φοιτητές.

Στόχος της εκπαίδευσης των φοιτητών είναι η θεωρητική γνώση της Χειρουργικής Παθολογίας, η άμεση επαφή τους με τον χειρουργικό ασθενή, η ενδελεχής κλινική εξέταση, η εκμάθηση της διαφορικής διαγνωστικής, και η εμπειρία σε απλές χειρουργικές πράξεις. εξαμήνου και τη διδασκαλία του μαθήματος της Χειρουργικής του 11 εξαμήνου στους φοιτητές της Ιατρικής.

Τα μέλη ΔΕΠ είναι υπεύθυνα και για το κατ’ επιλογήν μάθημα της Καταπληξίας, το οποίο παρακολουθούν κάθε χρόνο 250-300 φοιτητές. Η Κλινική δέχεται και ομάδες φοιτητών της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής για κλινική άσκηση.

Η εκπαίδευση των ειδικευόμενων χειρουργών έχει στόχο τόσο στη θεωρητική τους κατάρτιση με την εφαρμογή προγράμματος μαθημάτων, όσο και στην εγχειρητική με την εκπαίδευση στο χειρουργικό πεδίο.

Στον τομέα της συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης επιτελείται επίσης σημαντικό έργο με την διοργάνωση Πανελληνίων Συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και συμποσίων τόσο στο Αττικό Νοσοκομείο όσο και εκτός πρωτευούσης, που καλύπτουν ευρύ φάσμα της σύγχρονης Χειρουργικής.