Γενικά για την Κλινική

Διευθύντρια Κλινικής: Καθ. Β. Παπαευαγγέλου

Η Γ’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε στις 25/08/2003
Η αποστολή της Κλινικής είναι:

•Να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων της Δυτικής Αττικής για νοσηλεία και περίθαλψη και να παρέχει δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια στήριξη στους παιδιάτρους της κοινότητας

•Να παρέχει υψηλής ποιότητας παιδιατρική εκπαίδευση στους φοιτητές, ειδικευομένους στην παιδιατρική και παιδιάτρους

•Να διεξάγει βασική και κλινική έρευνα