Εκπαιδευτικό Έργο

Προπτυχιακή

Στη Γ’ Παιδιατρική κλινική ασκούνται για διάστημα 10 εβδομάδων φοιτητές του 11ου και 12ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους διαιρούνται σε 3 εκπαιδευτικές ομάδες και ασκούνται κυκλικά στη Μονάδα Νοσηλείας Παίδων επί 6 εβδομάδες, στη Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών & ΜΕΝΝ επί 2 εβδομάδες και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής επί 2 εβδομάδες.
Η εκπαίδευση κάθε φοιτητή περιλαμβάνει:

Α) Κλινικά μαθήματα επί του ασθενούς

Κατά την άσκησή τους στη Μονάδα Νοσηλείας Παίδων , οι φοιτητές παρακολουθούν καθημερινά στους θαλάμους νοσηλείας:
10:00-13.00 εκπαιδευτική επίσκεψη υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ &ε ΕΣΥ της Κλινικής.

Κατά την άσκησή τους, οι φοιτητές στη Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών & ΜΕΝΝ παρακολουθούν καθημερινά στους θαλάμους νοσηλείας:
10:00-13.00 εκπαιδευτική επίσκεψη στους θαλάμους, υπό την εποπτεία της Διευθύντριας ΕΣΥ Π. Μέξη.

Κατά την άσκησή τους στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, οι φοιτητές παρακολουθούν καθημερινά:
10:00-13.00 κλινικά μαθήματα επί των ασθενών που εξετάζονται στο Παιδιατρικό Ιατρείο, Τακτικό ή Επειγόντων Περιστατικών ή στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ειδικοτήτων της Παιδιατρικής, υπό την εποπτεία των στελεχών της Κλινικής.

Β) Θεωρητικά μαθήματα

Στις 9:00-10:00 καθημερινά και επιπλέον 13:00-14:00 δύο φορές την εβδομάδα και οι 3 ομάδες των φοιτητών παρακολουθούν θεωρητικά μαθήματα Παιδιατρικής από τα στελέχη της Κλινικής.

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τις μετεκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Κλινικής (Δευτέρα 13:00-14:00: Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Τρίτη 14:00-15:00: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Πέμπτη 13:00-14:00: Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Περιστατικών). Ακόμη, κάθε Τετάρτη & Παρασκευή 14:00-15:00, οι φοιτητές με την εποπτεία στελεχών της Κλινικής παρουσιάζουν ανασκοπήσεις σε τρέχοντα θέματα της Παιδιατρικής.

Μεταπτυχιακή

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2015-2016 (επισυνάπτεται πρόγραμμα)