Ερευνητικό Έργο

Στην κλινική υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ αλλά και μελών ΕΣΥ εκπονούνται πλήθος ερευνητικών εργασιών. Πιο συγκεκριμένα διενεργούνται:

Α) Χρηματοδοτούμενες κλινικές μελέτες φαρμάκων και εμβολίων υπό την επίβλεψη του ΕΟΦ
Β) Κλινικο-εργαστηριακές μελέτες στα πλαίσια διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και ολοκληρωθεί 6 διδακτορικές διατριβές και βρίσκονται σε εξέλιξη 31 διατριβές.