Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής Γ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής: Καθηγητής Π. Δρακάκης

Η Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύθηκε με το Π.Δ. 143/1996 (Α 110) και εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚOΝ» με την υπ’αριθμ. Υ4α/ OΙΚ.39632/2003 (Β 523) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ημερολόγιο Κλινικής