ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Πρωτοποριακή επέμβαση σε έμβρυο με σοβαρού βαθμού συγγενή διαφραγματοκήλη πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ομάδα Ενδομητρίων Επεμβάσεων της Γ΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», στις 15-6-2019.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ