Στατιστικά Στοιχεία

1. Ετήσια κίνηση εξωτερικών ιατρείων

gyn1
2. Ετήσια κίνηση αίθουσας τοκετών

gyn2
3. Εισαγωγές ανά έτος

gyn3
4. Εισαγωγές ανά τμήμα

4
5. Γεωγραφική προσέλευση νοσηλευθέντων ασθενών

gyn5