Ερευνητικό Έργο

Η νεοσύστατη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τις άλλες Κλινικές και τα Εργαστήρια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚOΝ», αλλά και με άλλες Κλινικές της Ιατρικής Σχολής και Εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέπτυξε ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, που επέτυχε να αναλάβει. Από τα Ερευνητικά αυτά Πρωτόκολλα προέκυψαν 56 Ανακοινώσεις που έγιναν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και 50 δημοσιεύσεις που έγιναν σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά της Ειδικότητάς μας. Επίσης, τα Μέλη ΔΕΠ της Κλινικής μας πραγματοποίησαν 25 ομιλίες και διαλέξεις ως προσκεκλημένοι ομιλητές σε Συνέδρια και σε άλλες Πανεπιστημιακές Κλινικές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής ερευνητικά αντικείμενα:

(1) Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης της εμβρυϊκής υποξίας και πρόληψη άμεσων και απώτερων σοβαρών επιπλοκών που συμβάλλουν στην αύξηση της περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας (ΠΕΝΕΔ 1999)

(2) Διαχείριση και συνδυαστική αξιολόγηση βιοφυσικών παραμέτρων για την έγκαιρη διάγνωση της εμβρυϊκής υποξίας στο πρώτο στάδιο του τοκετού με χρήση συστήματος βασισμένου σε νευρωνικά δίκτυα (Πυθαγόρας)

(3) Oι επιδράσεις της 2-μεθοξυοιστραδιόλης στον πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη ανθρωπίνων καρκινικών κυτταρικών σειρών ωοθηκών: ο ρόλος του αντι-αποπτωτικού γονιδίου 6cl-2 και του πυρηνικού παράγοντα NF-KB (Ερευνητικό Πρόγραμμα Oγκολογίας ΥΥΠ)

(4) Διαφορική έκφραση γονιδίων-παραγόντων απόπτωσης στον καρκίνο του ενδομητρίου. Ταυτοποίηση και αξιολόγηση μοριακών δεικτών σχετιζομένων με την πρόγνωση και αντιμετώπιση της νόσου (ΠΕΝΕΔ 2003).

Από την Κλινική έχουν εκδοθεί δύο βιβλία που αναφέρονται σε επίκαιρα θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και ένα σημαντικό εγκόλπιο των Πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στην Κλινική και το οποίο διανέμεται σε συναδέλφους Νοσοκομειακούς Ιατρούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης, έχει εκδοθεί σε συνεργασία με τη Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ένα βιβλίο που αναφέρεται στις ενδοκρινοπάθειες της εγκύου και τις επιπτώσεις τους στο νεογνό.