Εκπαιδευτικό Έργο

Α. Φοιτητές

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 ξεκίνησε η εκπαίδευση των τελειοφοίτων της Ιατρικής Σχολής. Στην Κλινική μας εκπαιδεύονται κάθε χρόνο 200 περίπου εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Οι φοιτητές χωρίζονται σε 6 σειρές άσκησης των 30 περίπου ατόμων και κάθε σειρά ασκείται στην Κλινική για χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων.

Διδάσκονται όλη την ύλη του μαθήματος της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, συμμετέχουν στη λήψη των ιστορικών και στην εξέταση των ασθενών, συμμετέχουν στους τοκετούς και στις γυναικολογικές επεμβάσεις και παρακολουθούν τη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων και των ειδικών Μονάδων Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Γυναικολογικής Ογκολογίας.

Η μελέτη του μαθήματος γίνεται με βάση τα συγγράμματα των Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που χορηγούνται από την Σχολή, ενώ οι εκπαιδευτές τους – Μέλη ΔΕΠ της Κλινικής παραδίδουν μετά από κάθε μάθημα συνοπτικές σημειώσεις για την προετοιμασία των εξετάσεών τους.

Β. Ειδικευόμενοι Ιατροί

Στην Κλινική εκπαιδεύονται και 6 Ειδικευόμενοι Ιατροί και αναμένεται η πρόσληψη άλλων 5 που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι Ειδικευόμενοι διεκπεραιώνουν όλο το έργο της Κλινικής υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών τους.

Συμμετέχουν σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις και πραγματοποιούν τις περισσότερες από αυτές υπό την καθοδήγηση των Ειδικευμένων Ιατρών της Κλινικής.

Συμμετέχουν ενεργά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Κλινικής πραγματοποιώντας το σύνολο των βιβλιογραφικών ενημερώσεων κάθε Δευτέρα και την παρουσίαση των ενδιαφερουσών περιπτώσεων που νοσηλεύονται στην Κλινική.

Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα που γίνονται κάθε Τετάρτη από Έλληνες και Ξένους Καθηγητές.

Μία φορά το χρόνο διοργανώνεται το Ετήσιο Συμπόσιο της Κλινικής, και η ετήσια διακλινική ημερίδα σε συνεργασία με την Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης διοργανώνονται ημερίδες και συνέδρια σε συνεργασία με άλλες Κλινικές του Πανεπιστημίου, όπως επίσης και σεμινάρια κατάρτισης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων και Μαιών σε εξειδικευμένα θέματα της ειδικότητάς τους. Ειδικότερα, η Κλινική ανέλαβε το 2004 Πρόγραμμα ΚΕΚ (Χρήση Υπερήχων στη Μαιευτική-Γυναικολογία) και διοργανώνει 3 φορές το χρόνο σεμινάρια Καρδιοτοκογραφίας για Μαίες. Επιπλέον συμμετέχει με επιστημονικό έργο σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και με δημοσιεύσεις στον επιστημονικό τύπο. Επίσης, εκπονούνται 9 διδακτορικές διατριβές.

Πρόσφατα έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα Σεμιναρίων για τους Ειδικευομένους Ιατρούς των Νοσοκομείων του Γ΄ΔΥΠΕ. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 2 πρώτα Σεμινάρια στα οποία έλαβαν μέρος όλοι οι Ειδικευόμενοι Ιατροί των Μαιευτικών & Γυναικολογικών Κλινικών των Νοσοκομείων ΑΤΤΙΚΟΝ, ΝΙΚΑΙΑΣ (Αγ. Παντελεήμων), ΤΖΑΝΕΙΟ και ΘΡΙΑΣΙΟ. Σκοπός των Σεμιναρίων αυτών είναι η συνεργασία των Κλινικών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο και πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συνεργασία αυτή θα είναι σημαντικά για τους νέους Ιατρούς μας και γενικότερα για τις Κλινικές μας.