Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής Γ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής: Καθηγητής Π. Δρακάκης

Η Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύθηκε με το Π.Δ. 143/1996 (Α 110) και εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚOΝ» με την υπ’αριθμ. Υ4α/ OΙΚ.39632/2003 (Β 523) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ημερολόγιο Κλινικής

  • 1/9/2003: Έναρξη λειτουργίας της Κλινικής με την έναρξη της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων
  • 7/10/2003: Έναρξη λειτουργίας του Γυναικολογικού Τμήματος και πραγματοποίηση των πρώτων χειρουργικών επεμβάσεων
  • 2/3/2004: Έναρξη λειτουργίας του Χειρουργείου Ενδοσκοπήσεων και Μικροχειρουργικών Επεμβάσεων
  • 12/3/2004: Έναρξη λειτουργίας του Μαιευτικού Τμήματος και του Μαιευτηρίου και πραγματοποίηση των πρώτων Τοκετών και Καισαρικών Τομών
  • 16/6/2004: Έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η πραγματοποίηση των πρώτων Ωοληψιών και Εμβρυομεταφορών
  • 4/11/2004: Έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Μαστού
  • Η εκπαίδευση των φοιτητών άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Η Κλινική χορηγεί πλήρη ειδικότητα Μαιευτικής και Γυναικολογίας.