Πρόγραμμα

 

            ΠΡΩΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ                

    Δ΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

                                AΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
9:00 - 10:00 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ κωδ:02534 ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ             κωδ:02536
10:00 - 11:00 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ κωδ:02534 ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ κωδ:06108
11:00 - 12:00 ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ κωδ:06086
12:00 - 13:00 ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ           κωδ:06085

Για τηλεφωνικά ραντεβού με ιατρούς της Κλινικής (πρωινά – απογευματινά ιατρεία) καλείται 1535 και ζητάτε τον κωδικό του αντίστοιχου ιατρείου.