Ερευνητικό Έργο

Όσον αφορά το ερευνητικό έργο, η Κλινική συμμετέχει ενεργά σε διάφορα κλινικοερευνητικά προγράμματα, έχοντας παρουσιάσει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων. Συμμετέχει επίσης στην οργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων, όπου έχει παρουσιάσει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων. Έχει επίσης να παρουσιάσει ένα σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ της Κλινικής.