Εκπαιδευτικό Έργο

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΓΟΡΑΜΜΑ

  • Eκπαίδευση των φοιτητών του 7ου, 8ου και 12ου εξαμήνου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Eκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών στη Χειρουργική
  • Οργάνωση και διεκπεραίωση του ATLS (Advanced Trauma Life Support) και του DSTC (Definitive Surgical Trauma Care).