Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

 • Ν.Σμυρνής, Καθηγητής,Δ/ντής Κλινικής
 • Α. Δουζένης, Καθηγητής,
 • Χ. Χριστοδούλου, Αν. Καθηγητής
 • Ρ. Γουρνέλλης, Επικ. Καθηγητής
 • Ε. Ρίζος, Επικ. Καθηγητής
 • Ι. Μιχόπουλος, Επικ. Καθηγητής
 • Π. Φερεντίνος, Επικ. Καθηγητής

Ιατροί ΕΣΥ

 • Ι. Γιαννοπούλου, Δ/ντρια ΕΣΥ, Παιδοψυχίατρος
 • Δ. Τσακλακίδου, Επιμ. Α΄
 • Κ. Τουρνικιώτη, Επιμ. Α΄
 • Α. Παπαδοπούλου, Επιμ. Α΄

Νοσηλευτικό προσωπικό

 • Α. Καρβούνη, Προϊσταμένη
 • Ι. Κωτσιούμπα
 • Μ. Μαρκέτου
 • Ε. Δημητρακοπούλου
 • Σ.Ε. Σμπόνια
 • Α. Γρηγοροπούλου
 • Ε. Σταθάκου
 • Α. Τζανακάκη
 • Α. Μπουρντιγίδου
 • Α. Παπαθανασίου
 • Κ. Κοκκόλη

Ψυχολόγοι

 • Γ. Καλέμη
 • Μ.Λ. Ψαρρά
 • Π. Κορκολιάκου
 • Π. Καβάγκα
 • Ι. Θεοδωρίδου
 • Δ. Τσόγια

Κοινωνική Λειτουργός

 • Φ. Ζαχαριάδη

Εργοθεραπεύτριες

 • Α. Καλμαντή
 • Ζ. Χαρίση

Διοικητικό προσωπικό

 • Π. Μαύρου
 • Ε. Μόρφη