Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα & Tηλέφωνο
ΓΕΡΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

210 5831473

ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

210 5831463

ΚΑΚΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

210 5831476

ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

210 5831448

ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄

210 5831552

ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ

210 5831484

ΚΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

210 5831484

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

210 5831484

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

210 5831484

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

210 5831484

ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

210 5831484

ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

210 5831474

ΤΑΤΙΑΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

210 5831553

ΦΩΤΕΙΝΗ ΨΑΧΟΥΛΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ