Προσωπικό

Η Κλινική στελεχώνεται από τους παρακάτω ιατρούς:

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Γερουλάκος

Αν. Καθηγητής Σπυρίδων Βασδέκης

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Κακίσης

Επικ. Καθηγητής Ανδρέας Λάζαρης

Λέκτορας Ηλίας Δαλαϊνας

Επιμελητής Α’ Κωνσταντίνος Μουλακάκης

Επιμελητής Α’ Γεώργιος Σφυρόερας

Σωτηρία Μαστοράκη - Πανεπιστημιακός Υπότροφος