Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Από τα μέσα Ιουνίου 2021 εργάζομαι, εκ νέου, ως Ιατρός Εργασίας στο ΠΓΝ Αττικό. Σε μία αντίστοιχη επιστολή το 2014, στο πλαίσιο της πρώτης θητείας μου ως Ιατρός Εργασίας στο Αττικό, επισημαίνονταν το ύψος των απαιτήσεων που προκύπτει τόσο από το χαρακτήρα και το κύρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όσο και από την πολυπλοκότητα της εκτίμησης, πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου, της μελέτης και αναγνώρισης της επαγγελματικής νοσηρότητας, της άσκησης της Ιατρικής της Εργασίας στο σύνθετο νοσοκομειακό περιβάλλον.


Η πανδημία COVID 19 και ο κομβικός ρόλος του ΠΓΝ Αττικό, μαζί με άλλες δημόσιες δομές υγείας, περιπλέκει ακόμα περισσότερο τη συνθετότητα του νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Φωτίζει παράλληλα την σύνδεση της πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου με την προστασία της Δημόσιας Υγείας συνολικότερα.
Την ίδια ώρα παραμένουν αναξιοποίητες δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου για τους υγειονομικούς, με την ολόπλευρη, συστηματική και σταθερή αξιοποίηση της Ιατρικής της Εργασίας σε αυτή την κατεύθυνση. Επιβεβαιώνεται από άλλη μία οπτική γωνία η αναγκαιότητα σταθερής στελέχωσης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τμήματος Ιατρικής της Εργασίας στο ΠΓΝ Αττικό αλλά και συνολικότερα αντίστοιχων τμημάτων σε δημόσιες δομές υγείας.


Σε κάθε περίπτωση από τη μεριά του Ιατρείου Εργασίας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να περιοριστεί – εξαλειφθεί στο μέτρο του δυνατού η επίδραση σχέσεων εργασίας «ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης», ώστε το Ιατρείο Εργασίας:
 Να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στο ύψος των απαιτήσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου για τους εργαζόμενους και το επιστημονικό δυναμικό του νοσοκομείου μας.
 Να συνδράμει όποτε και όπου κριθεί απαραίτητο με την εξέταση – ιατρική εκτίμηση από την οπτική της ιατρικής της εργασίας – νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών του νοσοκομείου μας, συμβάλλοντας στη μελέτη, διάγνωση της επαγγελματικής νοσηρότητας, την εκτίμηση καταλληλότητας για συγκεκριμένη εργασία και τελικά την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου.


Στον ιστότοπο του ΠΓΝ Αττικό, στον σύνδεσμο του Ιατρείου Εργασίας (http://www.attikonhospital.gr/index.php/iatriki-ypiresia/iatreio-ergasias) έχει αναρτηθεί το ετήσιο πρόγραμμα του Ιατρού Εργασίας (διαμορφώθηκε με βάση τη σύμβαση, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων και έχει κοινοποιηθεί στην επιθεώρηση εργασίας), ενώ θα αναρτώνται και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτού.


Αντίστοιχα θα αναρτώνται ανακοινώσεις – διαδικασίες, που αφορούν την μελέτη και καταγραφή της έκθεσης σε αιματογενώς μεταδιδόμενους βιολογικούς παράγοντες κινδύνου, τον προγραμματισμό του προληπτικού ιατρικού ελέγχου των εργαζόμενων ανάλογα με τη θέση εργασίας και τους υφιστάμενους παράγοντες κινδύνου κλπ.
Προς διευκόλυνση προγραμματισμού του προληπτικού Ιατρικού Ελέγχου των εργαζόμενων αλλά και καταγραφής και μελέτης επαγγελματικής έκθεσης κλπ θα αναρτάται κάθε μήνα το μηνιαίο πρόγραμμα του Ιατρού Εργασίας ενώ υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμένου ραντεβού με τον Ιατρό Εργασίας στη γραμματεία εξωτερικών ιατρείων στα τηλέφωνα 2000 και 3005 ή απευθείας στο Ιατρείο Εργασίας.


Εκτιμώντας ως απολύτως αναγκαία την αξιοποίηση της εμπειρίας, της επιστημονικής γνώσης και τη συνολική συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας, του επιστημονικού συμβουλίου της Ιατρικής Υπηρεσίας των εκπροσώπων των εργαζομένων και του κάθε συναδέλφου ξεχωριστά είμαι στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου.

Με εκτίμηση
Παπάζογλου Χρήστος
Ιατρός Εργασίας
ΠΓΝ Αττικόν
Τηλ. Εσωτερικό 2105831891
Κιν. 6973311603