Μελέτη – διάγνωση της επαγγελματικής νοσηρότητας

Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του Ιατρού Εργασίας διερευνώνται προβλήματα υγείας εργαζόμενων του νοσοκομείου ή άλλων εργαζόμενων, εξωτερικών ή / και νοσηλευόμενων ασθενών του ΠΓΝ Αττικό, για τη διερεύνηση – τεκμηρίωση της σύνδεσης του προβλήματος υγείας με επαγγελματικούς παράγοντες κινδύνου – επαγγελματική νόσος.

Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της διοίκησης στην Επιθεώρηση Εργασίας και τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.