Πρόληψη και αντιμετώπιση επαγγελματικής έκθεσης σε βιολογικά υλικά

Καταγράφονται και να διερευνώνται ΟΛΑ τα περιστατικά έκθεσης ή πιθανής έκθεσης σε αιματογενώς μεταδιδόμενους βιολογικούς παράγοντες κινδύνου. Η καταγραφή και διερεύνηση όλων των περιστατικών συμβάλει:

  • στην επιλογή της κατάλληλης προφυλακτικής αγωγής (αν χρειάζεται) για να περιοριστεί η πιθανότητα μετάδοσης νόσου στον εργαζόμενο που εκτέθηκε σε βιολογικά υλικά.
  • στην τεκμηρίωση της επαγγελματικής νοσηρότητας
  • στον εντοπισμό, ανάδειξη παραγόντων που συμβάλουν στην αύξηση του κινδύνου επαγγελματικής έκθεσης και στην επεξεργασία προτάσεων για την αντιμετώπιση – πρόληψη της έκθεσης

Αμέσως μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, διασφάλισε την δήλωση και καταγραφή της επαγελματικής έκθεσης σε βιολογικά υλικά.

Αν η επαγγελματική έκθεση συμβεί στη διάρκεια εργάσιμης μέρας (Δευτέρα – Παρασκευή, 7:30 – 15:30) επικοινώνησε άμεσα με το Ιατρείο Εργασίας (εσωτερικό 1891).
Αν η επαγγελματική έκθεση συμβεί εκτός του τακτικού ωραρίου εργασίας, επικοινώνησε με το Ιατρείο Εργασίας την πρώτη εργάσιμη μέρα.

Αντίστοιχα ο προϊστάμενος που έχει ενημερωθεί για την επαγγελματική έκθεση διασφαλίζει ότι έχει ενημερωθεί το Ιατρείο Εργασίας, η ΕΝΛ, η Τεχνικός Ασφαλείας, η Διοίκηση – Διεύθυνση της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται ο εργαζόμενος και έχουν γίνει οι πρώτες άμεσες ενέργειες για την παραπέρα διερεύνηση.

Για κάθε εργατικό ατύχημα, παθολογικό επεισόδιο, πρόωρη αποχώρηση από την εργασία ή άλλο πρόβλημα υγείας που έλαβε χώρα εντός του νοσοκομείου ή συνδέεται – ενδέχεται να συνδέεται – με την εργασία των εργαζόμενων, ενημερώνεται άμεσα εγγράφως η διοίκηση για την η αναγγελία ως ο νόμος ορίζει. Παράλληλα κοινοποιείται η ενημέρωση στον Ιατρό Εργασίας και την Τεχνικό Ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία επιστημονική διερεύνηση.