Υποδομή

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο υποστηρίζεται από εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για την διεκπεραίωση Κλινικής και Βασικής Έρευνας.

- Φυγόκεντροι (Ψυχόμενες και μη ψυχόμενες με οριζόντιες ή γωνιακές κεφαλές)

- Μικροφυγόκεντροι

- Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές

- Αυτόματοι Aνοσοχημικοί Αναλυτές

- Υδατόλουτρα

- Φούρνος μικροκυμάτων

- Ζυγός ORMA

- Επωαστικοί Κλίβανοι CO2 για τη διενέργεια κυτταροκαλλιεργειών

- Απαγωγοί νηματικής ροής για τη διενέργεια κυτταροκαλλιεργειών

Συσκευές Συμβατικής και Real Time PCR

- 1 Μονάδα Συμβατικής PCR Primus MW6-Biotech

- 1 Μονάδα Real Time PCR LightCycler 1-5

- 1 Μονάδα Real Time PCR QMDx

Συστήματα ανοσοαποτύπωσης Western Blot, Dot Blot

Συστήματα ηλεκτροφόρησης gel αγαρόζης

Σύστημα φωτογράφησης gel και λογισμικό ανίχνευσης-Photoshop

Μηχάνημα μέτρησης ELISA με φασματοφωτομετρία (Biotek ELx800)

Φθοριόμετρο για προσδιορισμό DNA, RNA (QUBIT)

Μηχάνημα μέτρησης ELISA με φθορισμό (FL600)

Μηχάνημα μέτρησης ELISA πολλαπλών σημάνσεων με φασματοφωτομετρία, φθορισμό, χημειοφωταύγεια (Tecan infinite F200 pro)

Υπολογιστές και Λογισμικά Συστήματα (Office, SPSS, Photoshop, κλπ) με τα οποία υπάρχει πρόσβαση σε διάφορες πηγές του διαδικτύου και σε Διεθνείς Βιβλιοθήκες για την αναζήτηση επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά.