Εξετάσεις ΕΛΚΕ

Γενικά

Το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο διενεργεί στα πλαίσια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ‘Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ)            , τον ποσοτικό προσδιορισμό της καλπροτεκτίνης στα κόπρανα με την μέθοδο QuantumBlueCalprotectin, Buhlmann (CE , IVD).

Η εκτίμηση της καλπροτεκτίνης στα κόπρανα είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την ανίχνευση οποιασδήποτε φλεγμονής του εντέρου τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.

Η αυξημένη συγκέντρωση καλπροτεκτίνης στα κόπρανα είναι η άμεση συνέπεια της αποκοκκίωσης των ουδετερόφιλων εξαιτίας οποιασδήποτε βλάβης του βλεννογόνου. Σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (IBD), δηλαδή ασθενείς που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα , νόσο του Crohn, τα επίπεδα της καλπροτεκτίνης είναι γενικά πολύ υψηλά.

Είναι ένα έγκυρο εργαλείο για τη διάγνωση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου ενώ η μέτρηση της καλπροτεκτίνης είναι επίσης  πολύ χρήσιμη στην παρακολούθηση της. Ο προσδιορισμός της καλπροτεκτίνης στα κόπρανα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην παιδιατρική και την νεογνολογία. Παιδιά που πάσχουν από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου εμφανίζουν υψηλά επίπεδα καλπροτεκτίνης κοπράνων.

Πολλές μελέτες (1,2,3)  υποστηρίζουν ότι ένα αποτέλεσμα καλπροτεκτίνης <50 μg/gεξασφαλίζει την απουσία φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και δεν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση με επεμβατικές μεθόδους όπως π.χ. κολονοσκόπηση.

Η ηλικία όμως (πχ βρέφη <6 μηνών και νήπια 6 μηνών – 3 ετών) και ορισμένοι άλλοι παράγοντες όπως πχ γαστρεντερίτιδα, καρκίνος του εντέρου, διατροφικές αλλεργίες, ασπιρίνη και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα έχουν συσχετισθεί με υψηλές τιμές καλπροτεκτίνης.

1. Fecal calprotectin in healthy children. Scand J Clin Lab Invest. 2014 Apr 74(3):254-8

2. Fecal calprotectin in inflammatory bowel diseases: Clin Chem Lab Med 2016

3. Colorectal Inflammation is Well Predicted by Fecal Calprotectin in Children with  

    Gastrointestinal Symptoms. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 40:450-455, 

    April 2005

Φυσιολογικές Τιμές

Ενήλικες και παιδιά >4 ετών έχουν επίπεδα καλπροτεκτίνης  <50 μg/g

Βρέφη <6 μηνών μπορεί να εμφανίσουν επίπεδα καλπροτεκτίνης έως 500 μg/g

Νήπια 6 μηνών – 3 ετών μπορεί να εμφανίσουν επίπεδα καλπροτεκτίνης έως 200 μg/g

Συλλογή

Σε δοχείο αποστειρωμένο από το φαρμακείο (πχ δοχείο συλλογής ούρων) συλλέγεται ένα μικρό δείγμα κοπράνων (περίπου 2cmx2cmx2cmή το μέγεθος μιας μεγάλης ελιάς) και μεταφέρεται στο Εργαστήριο (καθημερινές 9πμ-3μμ) με παγοκύστες το συντομότερο δυνατόν. Ο προσδιορισμός μπορεί να γίνει και σε υδαρή κόπρανα (διάρροια).

Σε περίπτωση συλλογής δείγματος τις απογευματινές ώρες, το δείγμα μπορεί να φυλάσσεται στο ψυγείο και να μεταφερθεί στο εργαστήριο την επόμενη μέρα (καθημερινές 9πμ-3μμ) με παγοκύστες το συντομότερο δυνατόν.

Παραλαβή Δείγματος

Η παραλαβή του δείγματος κοπράνων λαμβάνει χώρα στην Γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας στο «Αττικό» Νοσοκομείο, στον 1ο όροφο, καθημερινές 9πμ-3μμ.

Παραλαβή Αποτελέσματος

Τα αποτέλεσμα της εξέτασης θα δίνεται εντός 2 εργασίμων ημερών και μπορεί να δίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

-Παραλαβή από την Γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας στο Αττικό Νοσοκομείο

-Να αποσταλεί με fax(κατόπιν εγγράφου αιτήματός σας).

-Να αποσταλεί με email(κατόπιν εγγράφου αιτήματός σας).

Κόστος εξέτασης

Ο ποσοτικός προσδιορισμός καλπροτεκτίνης στα κόπρανα κοστίζει 60€.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παραλαβή του δείγματος κοπράνων γίνεται και η εξόφληση του κόστους της εξέτασης.

Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας του Εργαστηρίου  για την παραλαβή του δείγματος κοπράνων και του αποτελέσματος της εξέτασης  είναι καθημερινές 9πμ – 3μμ.

Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας :

Καρέκου Αθηνά,  τηλ. 210-5831911, fax210-5831912, email: grbio@attikonhospital.gr

Παναγιώτου Χριστίνα, τηλ. 6973832809