Εκπαιδευτικό Έργο

Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας συμμετέχουν σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ως εξής:

1) Προπτυχιακά Μαθήματα Ιατρικής Σχολής Αθηνών

 • Υποχρεωτικά Προπτυχιακά Μαθήματα Ιατρική Χημεία Ι και Ιατρική Χημεία ΙΙ.
 • Κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κλινικής Βιοχημείας και
  Φυσιολογίας Οστίτη Ιστού.

2) Προπτυχιακά Μαθήματα Οδοντιατρικής Σχολής

 • Υποχρεωτικό Προπτυχιακό μάθημα Ιατρική Χημεία Ι

3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΕΚΠΑ

 1. Στην Ιατρική
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Μοριακή Ιατρική
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
 2. Στο Χημικό και Βιολογικό Τμήμα του ΕΚΠΑ
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κλινική Βιοχημεία- Μοριακή Διαγνωστική
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κλινική Χημεία

4) Στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας εκπονούνται Μεταπτυχιακές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές.

Το Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας συμμετέχει στην διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Μαθημάτων και Σεμιναρίων Επιμόρφωσης που αποσκοπούν στην εκπαίδευση των Ειδικευόμενων Βιοπαθολόγων αλλά και στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση του Επιστημονικού και λοιπού Προσωπικού του Εργαστηρίου.