Εκπαιδευτικό Έργο

Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου διδάσκουν στους φοιτητές της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής Σχολής το μάθημα “Μικροβιολογία”. Στο Εργαστήριο οργανώνονται μετεκπαιδευτικά μαθήματα και βιβλιογραφικές ενημερώσεις για το προσωπικό του Εργαστηρίου και του Νοσοκομείου και εκπονούνται διδακτορικές διατριβές υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ. Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση, την κρίση των επιστημονικών εργασιών, τον συντονισμό φροντιστηρίων, στρογγυλών τραπεζών και διαλέξεων στα Πανελλήνια Συνέδρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας και παρουσίασαν διαλέξεις σε συνέδρια άλλων ειδικοτήτων.

Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου διοργάνωσαν το ετήσιο συνέδριο της European Society of Mycobacteriology τον Ιούλιο του 2007 στην Αθήνα (ESM 2007).