Κλινικό Έργο

Α) Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων του Εργαστηρίου


 • Τμήμα Καλλιεργειών (απομόνωση, ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας βακτηρίων εφαρμόζοντας φαινοτυπικές και μοριακές μεθόδους)
 • Τμήμα Καλλιεργειών Μυκοβακτηριδίων (απομόνωση, ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας βακτηρίων εφαρμόζοντας φαινοτυπικές και μοριακές μεθόδους)
 • Τμήμα Μοριακής Διάγνωσης Λοιμώξεων
 • Τμήμα Μυκητολογίας
 • Ορολογικό Τμήμα: Ορολογική Διάγνωση Λοιμώξεων, Επίπεδα Φαρμάκων (βανκομυκίνη, γενταμικίνη και κυκλοσπορίνη)
 • Τμήμα Προσδιορισμού Ειδικών Πρωτεινών (σε ορό, ούρα και ΕΝΥ)
 • Γενικές Ούρων και άλλων Υγρών, Τεστ Εγκυμοσύνης στα ούρα
 • Παρασιτολογική, Μικροσκοπική Εξέταση και Ανίχνευση Αιμοσφαιρίνης στα Κόπρανα

Β) Εξοπλισμός του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο διαθέτει ως ιδιόκτητο εξοπλισμό τα παρακάτω όργανα και αναλυτές:

 • Αυτοματοποιημένο σύστημα αιμοκαλλιεργειών (Bactec, Becton Dickinson)
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος (Phoenix, Becton Dickinson)
 • Σύστημα ανάλυσης επιδημιολογικών δεδομένων (Epicenter, Becton Dickinson)
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα καλλιεργειών και ελέγχου της ευαισθησίας Μυκοβακτηριδίων (MGIT, Becton Dickinson)
 • Νεφελόμετρα (ΒΝProSpec και BN II, Dade Behring)
 • Αυτόματος αναλυτής ELISA ανοικτού τύπου (Best, BioKit)
 • Αυτόματος αναλυτής MEIA (Axsym, Abbott)
 • Θερμικός αναλυτής (MyCycler, Biorad) και σύστημα ανάλυσης εικόνας AlphaImager (Alpha Innotech Corporation)
 • Lightcycler (Roche)
 • Σπεκτροφωτόμετρο (Hitachi)
 • Kυτταροφυγόκεντρος Shandon Cytospin (Thermo Electron Corporation)

Γ) Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ποιότητας NEQAS (Ηνωμένο Βασίλειο) και στο Πρόγραμμα Akray (Ιαπωνία). Επίσης, χρησιμοποιεί τα αντιδραστήρια Accuran του οίκου BBI Diagnostics (ΗΠΑ) για τις εξετάσεις του Τμήματος Ορολογικής Διάγνωσης Λοιμώξεων.

Δ) Εξετάσεις υπό ανάπτυξη

Το Εργαστήριο δεν έχει ακόμα μπορέσει να εκπτύξει το πλήρες μενού των διαγνωστικών εξετάσεων που έχει ως στόχο να διαθέτει. Ως εκ τούτου, πολλές εξετάσεις βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Ε) Εξετάσεις Ανοσολογικού Εργαστηρίου

Επειδή στο Αττικό Νοσοκομείο ακόμα δεν έχει συσταθεί Εργαστήριο Κλινικής Ανοσολογίας, τα αντίστοιχα δείγματα των ασθενών αποστέλλονται προς εξέταση στο Εργαστήριο Ανοσολογίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας έχει αναλάβει την διεκπεραίωση της παραλαβής, φύλαξης και αποστολής των δειγμάτων, καθώς και την παραλαβή των αποτελεσμάτων και την κοινοποίησή τους στις Κλινικές.