Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

 • Σπύρος Α.Πουρνάρας, Καθηγητής,Διευθυντής, Βιοπαθολόγος
 • Λουκία Ζέρβα, Βιοπαθολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Ιωσήφ Μελετιάδης, Βιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Νίκος Σιαφάκας, Βιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής 

Μόνιμοι ιατροί ΕΣΥ (Ιατροί Βιοπαθαλόγοι)

 • Λιάνα Καλογεροπούλου, Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ
 • Κατερίνα Ταρπατζή, Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ
 • Σοφία Δαμιανίδου,Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ
 • Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου,Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ

Επικουρικοί ιατροί ΕΣΥ (Ιατροί Βιοπαθολόγοι)

 • Γεώργιος Καλογεράς
 • Νικόλαος Ιππίκογλου

Επιστήμονες ΠΕ

 • Φανούρης Κόντος, Βιολόγος

Ακαδημαικοί Υπότροφοι

 • Βουρλή Σοφία, Βιολόγος PHD

Τεχνολόγοι

 • Ιωάννα Κουβά
 • Αθανασία Σπηλιοπούλου
 • Βαρβάρα Βασιλοπούλου
 • Παναγιώτα Τεμπονέρα
 • Χριστίνα Πουλοπούλου
 • Χριστίνα Καμινάρη
 • Βασιλική Μάιδα 

Επικουρικό Παραϊατρικό Προσωπικό

 • Λαμπρινή Τσαρούχα

Γραμματέας

 • Τζιοβάνι Παλμιέρι

Ειδικευόμενοι

 • Αναστασία Παπαδιώτη
 • Εύα Λαδά