Εξετάσεις-2

 • ThinPrep Pap Test
 • Κυτταρολογική εξέταση ενδομητρίου
 • Επιχρίσματα πέους και πρωκτού
 • Κυτταρολογική εξέταση πτυέλων
 • Κυτταρολογική εξέταση βρογχικών εκκρίσεων
 • Κυτταρολογική εξέταση brushing
 • Κυτταρολογική εξέταση BAL (βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα)
 • Κυτταρολογική εξέταση ούρων
 • Κυτταρολογική εξέταση υγρών κοιλοτήτων (πλευριτικό υγρό, ασκιτικό υγρό, αρθρικό υγρό, περικαρδιακό υγρό κ.α.)
 • FNA (παρακέντηση δια λεπτής βελόνης) θυρεοειδούς υπό καθοδήγηση υπερήχου
 • FNA (παρακέντηση δια λεπτής βελόνης) κυστικών και συμπαγών αλλοιώσεων μαστού.
 • FNA (παρακέντηση δια λεπτής βελόνης) λεμφαδένων
 • FNA (παρακέντηση δια λεπτής βελόνης) εν τω βάθει οργάνων (πνεύμονος, ήπατος, επινεφριδίων, οπισθοπεριτοναϊκών όγκων).
 • FNA (παρακέντηση δια λεπτής βελόνης) τραχηλικής χώρας (παρωτίδος, λεμφαδένων κ.α)
 • Κυτταρομετρία ροής και ανάλυση εικόνας για την περιεκτικότητα των κυττάρων σε DNA
 • Κυτταρομετρία ροής με ανοσοφαινοτυπικό προσδιορισμό
 • Ανοσοκυτταροχημεία με μονοκλωνικά αντισώματα υγρών κοιλοτήτων και σε υλικό FNA από συμπαγείς όγκους
 • Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος θηλής.
 • Κυτταρολογική εξέταση εκπλύματος γαλακτοφόρων πόρων (Ductal Lavage)
 • Εντυπώματα για ταχεία διάγνωση χειρουργικών παρασκευασμάτων