Κλινικό έργο

Από την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί προοδευτικά οι ειδικές μονάδες του τμήματος και συνοπτικά παρουσιάζεται το διαγνωστικό έργο ως εξής:

kyttarologikostat

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο τηρούνται όλες οι διαδικασίες που προτείνονται από την International Academy of Cytology για τον έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας. Ειδικότερα:

  • Όλες οι κυτταρολογικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη τεχνική κυτταρολογίας υγρής φάσης ThinPrep
  • Επανεξετάζεται από τον Διευθυντή το 10% όλων των δειγμάτων στο τέλος κάθε μήνα
  • Όλες οι ύποπτες και οι θετικές για κακοήθεια περιπτώσεις επανελέγχονται από τον Διευθυντή
  • Οι τεχνικές κυτταροχημείας εφαρμόζονται από πιστοποιημένα kits για in vitrodiagnostics.
  • Οι τεχνικές ανοσοκυτταροχημείας εφαρμόζονται σε αυτοματοποιημένο σύστημα
  • Το 5% των δειγμάτων που αναλύθηκαν με τεχνικές μοριακής βιολογίας αποστέλλονται για επανεξέταση σε πιστοποιημένα κέντρα του εξωτερικού.