Εκπαιδευτικό Έργο

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου συμμετέχουν

  • στο υποχρεωτικό μάθημα της Ιστολογίας - Εμβρυολογίας Ι & ΙΙ διδάσκεται στην Ιατρική Σχολή στο 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών. Στο Οδοντιατρικό Τμήμα διδάσκεται μόνο η Γενική Ιστολογία – Εμβρυολογία στο 2ο εξάμηνο.
  • στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα Σύγχρονες Τεχνικές Μελέτης του Κυττάρου
  • στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Κλινική Κυτταρολογία»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγούν σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), και
  • Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου σε επίβλεψη για την εκπόνηση 20 διδακτορικών διατριβών, που οδηγούν σε απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Βιοστατιστική

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής και Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών . Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

Θεματική ενότητα: «Λήψη απόφασης»

  • Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική.


Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής και Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών . Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Θεματική ενότητα: «Τεχνικές Μελέτες του Κυττάρου»

  • Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Τηλεχειρουργική και Ρομποτική – Χειρουργική


Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Θεματική ενότητα: «Σύγχρονες Τεχνικές Μελέτες του Κυττάρου».