Εξετάσεις

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ


ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΛΕΩΣ

Pap-test

Συμβατικό κολπικό επίχρισμα

 1. Αξιολόγηση του κατάμηνου κύκλου με τα κολπικά επιχρίσματα.
 2. Κυτταρολογική εικόνα των κολπικών επιχρισμάτων στα διάφορα στάδια της εμμηνοπαύσεως.
 3. Κυτταρολογία κύησης α) φυσιολογική κύηση, β) επαπειλούμενη έκτρωση και γ) παράταση κυήσεως.
 4. Κυτταρολογική εικόνα των κολπικών επιχρισμάτων μετά τον τοκετό (λοχεία και γαλουχία).
 5. Ερμηνεία των κολπικών επιχρισμάτων σε διαταραχές της εμμήνου ρύσεως.
 6. Κυτταρολογική εικόνα των κολπικών επιχρισμάτων σε πρωτοπαθή ή σε δευτεροπαθή αμηνόρροια.
 7. Επίδραση επί του πλακώδους επιθηλίου του γεννητικού συστήματος του θήλεος ορμονών, που δίνονται για θεραπευτικό σκοπό.

Συμβατικό κολπικό και τραχηλικό επίχρισμα - τραχηλικό επίχρισμα

Kυταρολογίας υγρής φάσης (The ThinPrep pap-test)

 1. Ειδικές μορφές φλεγμονών του τραχήλου και του κόλπου (τριχομονάδες, monilia (Candida Albicans), λεπτότριχες, κόκκοι, λεμφοζιδιακή τραχηλίτις, πρωτόζωα, έρπητας απλός, φλεγμονές διαφόρου προελεύσεως).
 2. Ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας (HPV, CIN, GIN).
 3. Καρκινώματα τραχήλου μήτρας.
 4. Μετά από ακτινοβολία κολποτραχηλικά επιχρίσματα..

Kυταρολογίας υγρής φάσης αλλοιώσεων του ενδομητρίου

 1. Φλεγμονώδεις αλλοιώσεις ενδομητρίου.
 2. Υπερπλασίες και κακοήθεις όγκοι ενδομητρίου.

Kυταρολογίας υγρής φάσης αλλοιώσεων ωοθηκών

 1. Κυστικές και συμπαγείς αλλοιώσεις ωοθηκών και σαλπίγγων.
 2. Κυτταρολογία υλικού από παρακέντηση δουγλασείου.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep αλλοιώσεων ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος (κυτταρολογία πτυέλων, βρογχικών εκπλύσεων, υλικού ληφθέντος με ψήκτρα και FNA)
 2. Ερμηνεία βρογχοκυψελιδικών εκπλύσεων (BAL).
 3. Αλλοιώσεις μετά από ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία

ΥΓΡΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep πρωτοπαθών και δευτεροπαθών καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων σωματικών κοιλοτήτων

Ε.Ν.Υ.

Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep φλεγμονωδών αλλοιώσεων πρωτοπαθών και μεταστατικών κακοήθων όγκων ΚΝΣ

ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ

Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep φλεγμονωδών αλλοιώσεων πρωτοπαθών και μεταστατικών κακοήθων όγκων

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Οισοφάγος: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
 2. Στόμαχος: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
 3. Χοληδόχος πόρος: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
 4. Έντερο: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων.

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Ούρα ελεύθερης ούρησης: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
 2. Ούρα μετά καθετηριασμό: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prep φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
 3. Εκπλύσεις ουροδόχου κύστης: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης Thin Prepφλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΗ (FNA)

Διερεύνηση καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων "επιπολείς" και "εν τω βάθει" οργάνων (μαστός, ήπαρ, πάγκρεας, θυρεοειδής, λεμφαδένες, σιελογόνοι αδένες, πνεύμων, οστά, μαλακά μόρια, νεφρός, μεσοθωράκιο, οπισθοπεριτόναιο κ.α.) με μεθόδους συμβατικής κυτταρολογίας ή κυτταρολογίας υγρής φάσηςThin Prep.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Διερεύνηση περιεκτικότητας των κυττάρων σε DNA (DNA Ploidy)
 2. Διερεύνηση κινητικής του κυτταρικού κύκλου
  1. Κλάσμα φάσης S (S Face Fraction)
  2. Δείκτες Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού

Caspase 3, Caspase 7, Caspase 9

Γενικό υπόστρωμα κασπασών

Annexin-PI

Ενδοκυττάρια ανίχνευση Smac/Diablo, Survivin

 1. Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση λεμφωμάτων λευχαιμιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σε υλικό κυτταρολογίας υγρής φάσης Thin Prep διερεύνηση παθογόνων μικροοργανισμών και ογκογονιδίων με μοριακές τεχνικές:

 1. Mε τεχνική κλινικών μικροσυστοιχιών
  • Διερεύνηση γονιδιώματος και τυποποίηση HPV - Γονιδιακός έλεγχος παθολογίας οστών - Τυποποίηση 17 πνευμονοϊών - Τυποποίηση ερπητοϊών
 2. Με τεχνική real time PCR:
  • Διερεύνηση και τυποποίηση HPV - Ανίχνευση HBV, HSV, CMV,EBV, Aspergilus, Candida, Helicobacter pylori, Mycobacterium tb,Mycobacterium (typing ASO), Chlamidia trachomatis, Chlamidiapneumonia, Estrogen receprors polymorphism, p53, K-ras, C-myc mRNA, PSM II mRNA, THYR mRNA.
 3. Με τεχνική NASBA
  • Έλεγχος ενσωματωμένης HPV λοίμωξης
 4. Με τεχνική Semi-nested PCR
  • Μοριακή διάγνωση λεμφωμάτων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑΣ

Σε υλικό κυτταρολογίας υγρής φάσης Thin Prep διερεύνηση παθογόνων μικροοργανισμών και ογκογονιδίων με μοριακές τεχνικές:

 1. Δείκτες ελέγχου κυτταρικού κύκλου
 • Rb, MIB1, C-MIC, p53, p16, Bcl-2, Bax, Kaspases 3, Kaspases 8,Kaspases 9, RET
 • CK 7, CK 20, CK 8, CK 18, CK 19, Βιμεντίνη, Δεσμίνη
 • CEA, EMA, Ca 19-9, Ca 15-3, Melan A, S100, BER-EP4, Καλσιτονίνη, Υποδοχείς οιστρογόνων, Υποδοχείς προγεστερόνης, HBME-1, MELANOMA MARKER, MESOTHELIN,TTF-1, Θυρεοσφαιρίνη, Συναπτοφισίνη, PSA, NSE,HEPATOCYTE, E-CADHERIN, BOMBESIN, CD 1A, CD 2, CD 3,CD 4, CD 5, CD 7, CD 8, CD 10, CD 15, CD 20, CD 21, CD23, CD 30, CD 31, CD 34, CD 43, CD 45, CD 46, CD 54, CD56, CD 57, CD 68, CD 79, CD 99, CD 138, AFP, c-erb-2, BM2, GALECTIN 3, MAST CELL
 1. Δείκτες κυτταρικής διαφοροποίησης
 1. Ακτίνη των Λειομυικών ινών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑΣ

Σε υλικό κυτταρολογίας υγρής φάσης Thin Prep διερεύνηση παθογόνων μικροοργανισμών και ογκογονιδίων με μοριακές τεχνικές:

  • PAS, AMYLOID STAIN - CONGO RED, ACID FAST,MUCICARMINE, ALCIAN BLUE, IRON STAIN, GRAMS, GMS,SUBAN BLACK, OIL RED-O