Προσωπικό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθυντής Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής

ΙΑΤΡΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Αναπληρωτές Διευθυντές Μαγδαληνή Σταματάκη

Επιμελητές Α’ Διονύσιος Άνοινος

Επιμελητές Β’ Υπό κρίση

Επικουρικοί ιατροί Νίκη Μάργαρη, Χρήστος Μεριστούδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άννα – Εύα Γιαχνάκη, Ιατρός Κυτταρολόγος

Σταύρος Αρχοντάκης, Ιατρός Κυτταρολόγος

Σιμόνα Βάϊντα, Ιατρός Κυτταρολόγος

Αικατερίνη Χρανιώτη, Βιοχημικός

Άρης Σπάθης, Βιολόγος

Ζωή Χριστώνη, Μοριακή και Κυτταρική Βιολόγος

Μαρία Αλεπάκη, Βιολόγος

Άννα Μαρούγκα, Βιοχημικός

Χριστινα Κοτταρίδη, Βιολόγος

Νίκος Στεργίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

Σεραφείμ Τσούκος, Φυσικός, MSc Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικός μη ιοντιζουσών ακτινοβολίων

Αλέξανδρος Κατέρης Φυσικός, MSc Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικός μη ιοντιζουσών ακτινοβολίων

Αβραάμ Πουλιάκης, Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ

Στυλιανή Καζίκα

Αθηνά Λέκκα

Ιωάννα Αλβέρτη

Χρύσα Λάγιου

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ

Αμαλία Σταμουλακάτου, Τεχνολόγος

Κυριακή Κωνσταντινίδου, Παρασκευάστρια

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πηνελόπη Τσιάρα, Ε.Τ.Ε.Π.

Μαρίνα Μπούκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Έλενα Αθανασιάδη