Γενικά για το εργαστήριο

Διευθυντής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής: Καθηγητής Ι. Παναγιωτίδης

Το Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. ανήκει στον Κλινικοεργαστηριακό Τομέα της εν λόγω Σχολής. Ιδρύθηκε με την υπ' αρ.69379ν/Β1 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 900/Β/03-07-2003) και εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν" (απόφαση υπ' αρ. Υ4α/68458/03, ΦΕΚ 1079/Β/04-08-2003), όπου λειτουργεί στην πτέρυγα Εργαστηρίων (συστεγαζόμενο με το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.). Αρχική υπεύθυνη διετέλεσε η Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ. Σοφία Αθανασιάδου.

Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2003 – Σεπτεμβρίου 2004 την διεύθυνση του Εργαστηρίου ανέλαβε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Παυλάκη, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2004 – Οκτωβρίου 2006 η Καθηγήτρια Λυδία Νακοπούλου και από τον Νοέμβριο του 2006 ο Αν.Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτίδης.