Άλλες δραστηριότητες και πληροφορίες

Τα εγκατεστημένα στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Β' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας συμμετέχουν με επιτυχία, κάθε χρόνο από το 2009 και εξής, στο διενεργούμενο υπό την αιγία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (European Society of Pathology [ESP]) από το Πανεπιστήμιο Katholieke Universiteit (K.U.) Leuven του Βελγίου, σχετικό με τον καρκίνο του παχέος εντέρου πρόγραμμα διακρίβωσης ποιότητας (External Quality Assessment Scheme for Cokorectal Cancer).

Επίσης, τα δύο Εργαστήρια συμμετέχουν με επιτυχία, κάθε χρόνο από το 2012 και εξής, στο διενεργούμενο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (European Society of Pathology [ESP]), από το Πανεπιστήμιο Katholieke Universiteit (K.U.) Leuven του Βελγίου, σχετικό με το μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος πρόγραμμα διακρίβωσης ποιότητας (External Quality Assessment Scheme for Lung Cancer). 

Η επιτυχής αξιολόγηση των δύο Εργαστηρίων (από τα ελάχιστα στον ελληνικό χώρο) αξασφαλίζει την αξιόπιστη διενέργεια εξετάσεων βιοδεικτών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας (απόφαση υπ' αρ. 49516, ΦΕΚ 1511/τ. Β'/06-06-2014), ως υποχρεωτικές και προαπαιτούμενες για συνταγογράφηση των αντιστοίχων αγκολογικών φαρμάκων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες τόσο από τα Εργαστήρια, όσο και στον ιστότοπο της ESP