Προσωπικό του Εργαστηρίου

  • Διευθυντής: Ιωάννης Γ. Παναγιωτίδης (Καθηγητής).
  • Ιατροί μέλη Δ.Ε.Π.: Περικλής Γ. Φούκας (Αναπληρωτής Καθηγητής).
  • Ιατροί Ε.Σ.Υ. (οργανική θέση): Βασιλεία Δαμάσκου (Επιμελήτρια Α’),      Καλλιρρόη-Μαρία Γούλα (Επιμελήτρια Α’).
  • Ιατροί Ε.Σ.Υ. (επικουρικοί): Ζωή Τσακιράκη, Νεκτάριος Κουφόπουλος
  • Τεχνολόγοι: Μαρία Κελίδου, Αικατερίνη Φουλεδάκη, Παντελεήμων Μαντάς, Χρηστάκης Ρισιλία (Ε.Λ.Κ.Ε.), Εμμανουέλα Χαριτίδη (Ε.Λ.Κ.Ε.), Αθανασία Κολιοπάνου (επικουρική), Κωνσταντίνα Γάκη (επικουρική)
  • Γραμματείς: Σπυρίδων-Ιωσήφ Στάικος, Παναγιώτα Λέου