Μονάδες

  • Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής (με επιμέρους ανά σύστημα υπομονάδες)
  • Ανοσοϊστοχημείας - Ανοσοφθορισμού
  • Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής
  • Πειραματικής Παθολογικής Ανατομικής
  • Υπολογιστικής Παθολογικής Ανατομικής και Αναλύσεως Εικόνας