Κλινικό έργο

Σκοπός του τμήματος είναι αφενός η διάγνωση νεοπλασματικών και μη νεοπλασματικών παθήσεων, ο προσδιορισμός προγνωστικών παραμέτρων και ο έλεγχος της θεραπευτικής προόδου δια της μικροσκοπικής εξέτασης ιστών και οργάνων, επικουρούμενης από σύγχρονες μεθόδους (ανοσοϊστοχημικές τεχνικές, ανοσοφθορισμός, τεχνικές μοριακής βιολογίας) και αφετέρου, ως Πανεπιστημιακό Τμήμα, η ανάπτυξη ερευνητικού και διδακτικού έργου.

Το Εργαστήριο καλύπτει την συντριπτική πλειονότητα του διαρκώς αυξανομένου έργου (βλ. στατιστικά στοιχεία) των Κλινικών και Τμημάτων του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υλικών (λ.χ. δερματικές βιοψίες, αιμοπαθολογοανατομικό υλικό, οστά-αρθρώσεις, ήπαρ-χοληφόρα). Καλύπτει, επίσης, εξειδικευμένες διαγνωστικές ανάγκες άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών (δερματικές βιοψίες, οστά-αρθρώσεις) και εξυπηρετεί, κατά καιρούς, άλλα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Οι ιατροί του τμήματος συμμετέχουν στις κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις και τα ογκολογικά συμβούλια του Νοσοκομείου.