Γενικά για το Εργαστήριο

Διευθυντής Β Εργαστηρίου Ακτινολογίας: Καθηγητής Ν. Κελέκης

www.rad.uoa.gr

Το Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με απόφαση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου εγκαταστάθηκε στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο το 1997 ((Π.Δ. 170/1997) υπό τη Δ/νση του Καθηγητή κ. Δ. Κελέκη. Τον Αύγουστο του 1999 (ΦΕΚ 1614/1999) με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Αρσένη και Υγείας και Πρόνοιας κ. Λ. Παπαδήμα η έδρα του εργαστηρίου μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Τον Μάιο του 2003 με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου και Υγείας και Πρόνοιας κ. Κ. Στεφανή (ΦΕΚ 523/2003) η έδρα του εργαστηρίου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟ".