Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘHΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚHΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤEΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚHΣ (7ου και 8ου εξαμήνου) από το Επιστημονικό Προσωπικό του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12-2μ.μ. κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Β. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Οι φοιτητές παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα ωριαία δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Πέμπτη 2-3μ.μ.) τα οποία περιλαμβάνουν επίδειξη ακτινογραφιών και συζήτηση των θεωρητικών μαθημάτων που έχουν προηγηθεί.

Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει:

  • Άσκηση στο εργαστήριο (εξαμελείς ομάδες - 3 δίωρα 5-7 μ.μ. κάθε εξάμηνο) υπό την επίβλεψη ιατρού - μέλους του τμήματος.
  • Παρακολούθηση εξετάσεων και επεμβατικών τεχνικών στις αίθουσες του Ακτινολογικού (Αγγειογράφος, Αξονικός Τομογράφος, Υπέρηχοι, Κλασσικό Ακτινολογικό).

Δ. ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από το Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (εαρινό εξάμηνο).
  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από το Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (εαρινό εξάμηνο).
  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από το Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (χειμερινό εξάμηνο).
  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από το Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (χειμερινό εξάμηνο).