Ειδικές Μονάδες

Το Εργαστήριο με βάση την ιδρυτική απόφαση απαρτίζεται από τις επόμενες ειδικές μονάδες: