Προσκεκλημένες ομιλίες

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

 1. Workshop: Hepatobiliary disease: The IR approach. Brountzos H. Society of Interventional Radiology Annual Scientific Meeting, March 2006, Toronto, Canada.
 2. Workshop. Endoluminal treatment for thoracic and abdominal aneurysms. Brountzos H. Anatolian course of Interventional Radiology, May 2006, Instabul-Turkey.
 3. Angioplasty of the subclavian arteries. Brountzos H. Anatolian course of Interventional Radiology, May 2006, Instabul-Turkey.
 4. Embolotherapy. Brountzos H. Anatolian course of Interventional Radiology, May 2006, Instabul-Turkey.
 5. Risk and Benefit Analysis in Interventional Radiology. Efstathopoulos E.P. Athenian Days of Interventional Radiology. Athens, 5/5/2006.
 6. Iliac Interventions. Brountzos H. In European School of Interventional Radiology of CIRSE. Basic Vascular Interventions Course. June 2006 Lublin, Poland.
 7. Hepatobiliary Interventions. Brountzos H. Athenian Days of Interventional Radiology, June 2006, Athens Greece.
 8. Endovascular Stent graft repair. Indications-Techniques-complications. Brountzos H. In Grand Rounds, Attikon Hospital, June 2006.
 9. Foundation course on biliary intervention. Keypoints for success. Brountzos H. Cardiovascular Interventional Society Europe Annual Meeting and Postgraduate Course. September 2006, Rome, Italy.
 10. Workshop: Basic genitourinary interventions. Brountzos H. Cardiovascular Interventional Society Europe Annual Meeting and Postgraduate Course. September 2006, Rome, Italy.
 11. Image quality and radiation protection correlation in digital medical imaging. Brountzos H. Interventional Radiology / Cardiology. Efstathopoulos E.P. ESCR 2006. Athens, 21/10/2006.

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

 1. Η χρήση των ενδοαγγειακών φίλτρων στη πνευμονική εμβολή. Μπρούντζος Η. 2η επιστημονική συνάντηση Κλινική Θώρακος – Αγγείων του ΓΠΝΑ «Ευαγγελισμός». Θρομβοεμβολική νόσος – πνευμονική υπέρταση. Ιανουάριος 2006, Αθήνα.
 2. Πυλαία υπέρταση κα παθήσεις ηπατικών φλεβών. Εαρινή συνάντηση Δελφών. Μπρούντζος Η. Ιούνιος 2006, Δελφοί.
 3. Εμβολισμός της πυλαίας φλέβας προεγχειρητικά. Μπρούντζος Η. Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Σεπτέμβριος 2006. Αλεξανδρούπολη.
 4. Ασφάλεια στη Σύγχρονη Ιατρική Απεικόνιση – Επεμβατική Ακτινολογία. Ευσταθόπουλος Ε., 16o Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2006.