Ελληνικές

1. Αναστόπουλος Γ., Κυριακοπούλου Γ., Τρακανιάρη Μ., Κουβίδης Γ., Ευθυμίου Σ., Κουκουβού Π., Μπαλανίκα Α., Γαλάρης Ν., Τριανταφύλλου Δ. Παρουσίαση επιπλοκών μεταμοσχευμένου νεφρού και ανάδειξη στένωσης της μίας εκ των δύο νεφρικών αρτηριών σε ασθενή με διπλό μεταμοσχευμένο νεφρό. Ιατρικά Χρονικά, Τόμος ΚΗ’, Τεύχος 11, Σελίδες 541-544, Νοέμβριος 2005.

2. Μπαλτάς Χ.Σ., Μπαλανίκα Α.Π., Τσουρούλας Μ., Δρόσος Χ. Εκτίμηση της οστεοπόρωσης με την μέθοδο της Ποσοτικής Υπολογιστικής Τομογραφίας (QCT). Ελληνική Ακτινολογία, Τόμος 36, (2): 185-193, 2005.

3. Κοντοπούλου Χ.Ι., Μπαλτάς Χ.Σ., Μπαλανίκα Α.Π., Βεργαδής Χ., Ράλλης Γ., Δανιάς Ν.Γ. Η συμβολή των υπερήχων στην κλινικά αμφίβολη οξεία σκωληκοειδίτιδα. Ιατρικά Χρονικά, Τόμος ΚΗ’, Τεύχος 9, Σελίδες 406-409, Σεπτέμβριος 2005.

4. Παπαντωνίου Υ., Παπακωνσταντίνου Ο., Δασκαλάκη Μ., Γκουρτσογιάννης Ν. «Ογκοι μαλακών μορίων: απεικόνιση με Μαγνητική Τομογραφία». Υποβλήθηκε: Ελληνική Ακτινολογία Νοεμβρ. 2005.

5. Μπαλτάς Χ.Σ., Μπαλανίκα Α.Π., Τσουρούλας Μ., Δρόσος Χ. Η αξία της Ποσοτικής Υπερηχοτομογραφίας (QUS) στην πρόβλεψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Ελληνική Ακτινολογία, Τόμος 37. (1): 66-74, 2006.