Ερευνητικό έργο

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (ΕΛΚΕ)

  • Μέτρηση Δόσης Ακτινοβολίας σε Προσωπικό και Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Ακτινολογικές Τεχνικές
  • Λογισμικό Υπολογισμού σφάλματος Τοποθέτησης Ασθενών Ακτινοθεραπείας
  • Διαδερμική επανασηρραγγοποίηση και τοποθέτηση ενδοναρθήκων στην άνω κοίλη φλέβα και τις ποκλείδιες φλέβες
  • α)Η συμβολή του μαγνητικού συντονισμού στη μελέτη της μορφολογίας και της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας, σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειας. β)Συγκριτική μελέτη ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης και ίνωσης σκληροδέρματος.

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Πυθαγόρας» (ΕΛΚΕ)

  • Ο ρόλος της φυσικής ανοσιακής απόκρισης στην παθογένεια της πυώδους ιδραδενίτιδας: Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση.

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Universal Service for Managing and Monitoring Cardiac and Psychological Health of EuropeanCardiac Patients» (Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ενωση)