Εξετάσεις

1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
 • ΣΥΡΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΔΙΑΒΑΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
 • ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ
 • ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ – ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • ΒΙΟΨΙΕΣ-FNA ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤ
 • ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤ – ΥΠΕΡΗΧΩΝ
 • ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤ
 • ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤ
 • IV ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • IA ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT
 • ΧΜΕ
 • ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
 • ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ
 • ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ / ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑ
 • TIPS
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΩΝ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΝΑΡΘΗΚΩΝ