Μονάδες

Το Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών εγκαταστάθηκε στο Π.Γ.Ν Αττικόν τον Ιούλιο του 2003 και αποτελείται από 11 επιμέρους Ειδικές Μονάδες:

 • Ακτινοδιαγνωστικής,
 • Αγγειογραφίας,
 • Αξονικής Τομογραφίας,
 • Μαγνητικής Τομογραφίας,
 • Μαστογραφίας,
 • Υπερηχοτομογραφίας,
 • Επεμβατικής Ακτινολογίας,
 • Νευροακτινολογίας,
 • Ακτινοφυσικής,
 • Πυρηνικής Ιατρικής και
 • Ακτινοθεραπείας (ΦΕΚ 145/1997).

Η μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας πραγματοποιεί επεμβατικές τεχνικές με χρήση ψηφιακού αγγειογράφου, ακτινοσκόπησης, υπερηχοτομογράφου και υπολογιστικής τομογραφίας. Αυτές περιλαμβάνουν εφαρμογές όπως διανοίξεις στενωμένων ή αποφραγμένων αρτηριών, διανοίξεις φλεβών, τοποθέτηση ενδαγγειακών ναρθήκων, διαδερμική ενδαυλική θεραπεία ανευρυσμάτων θωρακικής και κοιλιακής αορτής καθώς και όλων των αγγείων, εμβολισμούς όγκων, ψευδοανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών, θεραπεία κακοήθων όγκων του ήπατος με χημειοεμβολισμό, διάνοιξη διαδερμικά πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης, παρηγορητική θεραπεία με παροχέτευση χοληφόρων και τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων, διενέργεια νεφροστομιών. Πρωτοποριακή για την Ελλάδα διενέργεια σπονδυλοπλαστικών για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις οστών, διαδερμικές διηθήσεις νευρικών ριζών για ισχιαλγίες κλπ, εμβολισμούς ινομυωμάτων, παροχετεύσεις συλλογών και αποστημάτων καθώς και διαδερμικές βιοψίες όλων των συμπαγών οργάνων.

Το Β΄Εργαστήριο Ακτινολογίας στη μονάδα Μαγνητικού Συντονισμού εκτελεί όλες τις συνήθεις εξετάσεις καθώς και μία πλειάδα νεότερων τεχνικών που περιλαμβάνουν φασματοσκοπία, τεχνικές διάχυσης, λειτουργικές μελέτες εγκεφάλου, δυναμικές αιμοδυναμικές μελέτες όλων των συμπαγών οργάνων, τεχνικές ολόσωμης μαγνητικής αγγειογραφίας και τομογραφίας, μαγνητική τομογραφία καρδιάς, οστικών λοιμώξεων, ασθενών με επιληψία καθώς και ποσοτικός προσδιορισμός σιδήρου ιστών στους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία.

Η μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας εκτελεί όλο το φάσμα των εξετάσεων με μακρά εμπειρία στις εφαρμογές ελικοειδούς σάρωσης, στην υπολογιστική αγγειογραφία αγγείων σώματος, πολυφασικής δυναμικής μελέτης οργάνων, καθώς και σε όλες τις εφαρμογές ανασύνθεσης και μετεπεξεργασίας εικόνων.

Στη μονάδα Υπερηχογραφίας εκτελούνται όλες οι εφαρμογές υπερηχογραφίας τόσο απλής όσο και έγχρωμης σε μελέτη αγγείων και όγκων.

Η μονάδα Μαστογραφίας σε συνδυασμό και με τη μονάδα υπερηχοτομογραφίας και μαγνητικού συντονισμού προσφέρει ολοκληρωμένη διάγνωση παθήσεων του μαστού και επιβεβαίωση με διαδερμικές βιοψίες υπό υπέρηχο ή μαστογράφο.

Οι απλές ακτινογραφίες και ακτινοσκοπικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει ανώτερη ποιότητα και δίνει τη δυνατότητα απόθήκευσής τους.

Στη μονάδα Ακτινοθεραπείας οι κλινικές εφαρμογές αφορούν:

 • στην τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας ασθενών,
 • στις εφαρμογές διεθνών και καταξιωμένων πρωτοκόλλων ακτινοβόλησης για ριζική θεραπεία, καθώς και
 • σε εφαρμογές ραδιοβιολογικών μοντέλων για τον καλύτερο προσδιορισμό της δόσης ακτινοθεραπείας.

Στη μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής οι in vivo εφαρμογές αφορούν στο μυοσκελετικό σύστημα, στη νευρολογία, στην καρδιολογία, στο αναπνευστικό σύστημα, στο γαστρεντερικό σύστημα, στο ουροποιητικό, στους ενδοκρινείς αδένες, στην ογκολογία, στις λομώξεις-φλεγμονές, ενώ υπάρχουν και θεραπευτικές εφαρμογές [χορήγηση Ι131 σε υπερθυρεοειδισμό, ανακούφιση πόνου από τις οστικές μεταστάσεις (Sr89, Re186, Sm153), ραδιοισοτοπική υμενεκτομή κ.α.]. Οι in vitro εφαρμογές περιλαμβάνουν μετρήσεις επιπέδων ορμονών, καρκινικών δεικτών, φαρμάκων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών, βιταμινών.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας έχει αναπτύξει εφαρμογές πληροφορικής με κεντρική αποθήκευση και διαχείριση όλων των εξετάσεών του.